Kde nás nájdete:

T. Tekela 7, sídlisko Družba, Trnava
vchod je z boku vežiaka
Tel.: 0915 619 883
Email: veterinatt@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok až Piatok: 15:30 - 19:30
Sobota: 9:30 - 12:00
Práve máme zatvorené

Zoznam článkov

Čipovanie

rfid

Od 1. septembra 2018 pribudli nové povinnosti vyplývajúce z novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Novela zavádza povinné čipovanie psov.

Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019.

Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť čipom.

Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude platiť maximálne 10 eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

Odčervenie psov – Ako často a prečo odčervovať psa

Správnym a pravidelným odčervovaním chránime nielen svojho psa, ale aj predchádzame prípadnému nakazeniu ľudí a hlavne detí. Veľa vnútorných parazitov je totiž prenosných zo zvieraťa na človeka.

Odčervenie vo forme tabliet, spot-on alebo pasty sa dá zakúpiť u každého veterinárneho lekára.

Odčervovanie šteniat:
Prvé odčervenie má byť vo veku 14 dní. Ďalšie odčervenie vykonáme v 14dňových intervaloch a to až do veku 3 mesiacov (čiže 4,6,8,10 a 12 týždeň veku šteňaťa). Opakované odčervovanie je veľmi dôležité preto, aby sme postupne zachytili všetky vývojové štádia škrkavky. Od 3.mesiaca veku šteňaťa odčervujeme každé 3 mesiace.
Odčervenie chovnej feny:
Chovná fena by mala byť odčervená v období krytia a potom až spolu so šteňatami. Pozor, počas gravidity neodčervujeme. Niektoré prípravky majú preukázaný vplyv na vznik vývojových vád napr. Drontal. Jediný prípravok schválený pre odčervenie gravidných fen je Stronghold.

Odčervovanie dospelých psov:
Dospelé psi by sa mali odčervovať na základe vyšetrenia trusu každých 3 až 6 mesiacov. Najprv by sa mal vyšetriť trus a v prípade nálezu vajíčok parazitov je treba psa odčerviť.
V praxi sa ale väčšinou psi odčervujú preventívne v rozmedzí 3 až 6 mesiacov. Pokiaľ v truse sú viditeľné parazity alebo ich články, je nutné odčervenie zopakovať za 14 dní.

Pri stanovení frekvencie odčervovania musíme prihliadať na využitie psa ( pracovní, poľovní psi), či pes je trvalo doma alebo je stále von, v blízkosti hospodárskych alebo iných zvierat, počet psov v domácnosti, malé deti atď..

Záverom:

Jednotlivé antiparazitika by sa mali meniť, z dôvodu možného vytvorenia rezistencie.
Rešpektujte hmotnostnú kategóriu zvieraťa. Pokiaľ je podávaná dávka antiparazitika na nižšiu váhu ako má pes tak, riskujete vytvorenie rezistencie a tým nižšiu účinnosť preparátu.

Zvieratá kŕmte kvalitným krmivom, je to dôležité pre správny rozvoj imunity a to hlavne pri mladých jedincoch. Nekŕmte surové mäso z neznámych zdrojov.

 

Riziko výskytu nádorov mliečnej žľazy

Nesterilizované fenky majú omnoho vyšší výskyt nádorov mliečnej žľazy. Percento výskytu je závislé od doby sterilizácie fenky (počtu háraní, ktoré fenka mala).

(viac…)

Alergie

Mimosezónne alergény spôsobujú celoročné symptómy ochorenia, striedané obdobiami zlepšenia.

Patria sem:

  • domový prach
  • epitélie psov, mačiek, vtákov, ľudí
  • keratinofágne prachové roztoče (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)
  • potravinové roztoče (Acarus siro, Tyrophagus spp., Caloglyphus berlesei, Glycyphagus domesticus)
  • spóry plesní (Penicillium spp., Alternaria spp., Aspergillus spp., Mucor spp.)
  • vlna, bavlna, novinový papier

(viac…)