Kde nás nájdete:

T. Tekela 7, sídlisko Družba, Trnava
vchod je z boku vežiaka
Tel.: 0915 619 883
Email: veterinatt@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok až Piatok: 15:30 - 19:30
Sobota: 9:30 - 12:00
Práve máme zatvorené

Čipovanie

rfid

Od 1. septembra 2018 pribudli nové povinnosti vyplývajúce z novely zákona o veterinárnej starostlivosti. Novela zavádza povinné čipovanie psov.

Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019.

Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť čipom.

Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude platiť maximálne 10 eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

Ponúkané služby

 • Veterinárna diagnostika interných chorôb a terapia
 • Biochemické a hematologické vyšetrenie krvi spoločenských a hospodárskych zvierat
 • Liečba infekčných a parazitárnych chorôb
 • Prevetnívne zákroky (vakcinácie psov, mačiek, králikov, čistenie análnych vačkov, preventívne čistenie uší, strihanie pazúrov atď.)
 • Čistenie zubného kameňa ultrazvukom.
 • Bežné chirurgické zákroky
 • Kastrácia samcov a sterilizácia samíc malých domácich zvierat
 • Cisársky rez fen a mačiek
 • Predaj veterinarnych liečiv, krmív a diét pre psov a mačky
 • Čipovanie a vydávanie Europasov

Vakcinácie


Vakcinujú sa vždy zdravé zvieratá a pri vätšine typov vakcín platí, že by sa nemali aplikovať gravídnym zvieratám.
Po vakcinácii sa môžu dočasne ako u ľudí vyskytnúť nežiadúce reakcie ako je krátkodobé zvýšenie teploty, apatia, znížený príjem krmiva, opuch v mieste vpichu, svrbenie, bolestivosť v mieste vpichu, ktoré do 1 - 3 týždňa vymyznú. Vo výnimočných prípadov sa môžu prejaviť hypersenzitívne reakcie ako sú generalizovaný opuch alebo poprípade anafylaktický šok. V takýchto prípadoch je nutná návšteva veterinárneho lekára.

Doporučený vakcinačný program a plán odčervovania pre psy

2. týždeň veku - odčervenie

4. týždeň veku - odčervenie

5.-6. týždeň veku - DHPPi

6. týždeň veku - odčervenie

8.-10. týždeň veku - DHPPi + L

3 mesiace - odčervenie


12.-16. týždeň veku - DHPPi + LR (R-očk. Proti besnote)

do 6 mesiacov veku - 1x mesačne odčerviť

nad 6 mesiacov veku - odčerviť každé 3 mesiace

každý rok - DHPPi + L

každé 2 roky - očkovanie proti besnote

Vakcinujú sa vždy zdravé zvieratá a pri vätšine typov vakcín platí, že by sa nemali aplikovať gravídnym zvieratám.
Po vakcinácii sa môžu dočasne ako u ľudí vyskytnúť nežiadúce reakcie ako je krátkodobé zvýšenie teploty, apatia, znížený príjem krmiva, opuch v mieste vpichu, svrbenie, bolestivosť v mieste vpichu, ktoré do 1 - 3 týždňa vymyznú. Vo výnimočných prípadov sa môžu prejaviť hypersenzitívne reakcie ako sú generalizovaný opuch alebo poprípade anafylaktický šok. V takýchto prípadoch je nutná návšteva veterinárneho lekára.

Doporučená vakcinačná schéma pre mačiatka

8. týždeň veku - panleukopénia, kaliciviróza, herpesviróza, chlamydióza

12. týždeň veku - revakcinácia proti vyššie uvedených chorôb + proti besnote

Ďalšie možnosti očkovania

felinná leukémia

16. týždeň veku - infekčná peritonitída

19. týždeň veku - revakcinácia proti infekčnej peritonitíde (opakovať každých 12 mesiacov)

Králici sa vakcinujú proti týmto infekčným ochoreniam:
mor (RHD - rabbit haemmorrhagic disease)
myxomatóza

Králiky u nás vakcinujeme vakcínou Nobivac Myxo-RHD, ktorá chráni králikov proti obidvom vyššie spomínaným infekčným ochoreniam naraz. Vakcína sa aplikuje pod kožu, pre králika očkovanie nie je bolestivé, výnimočne sa v mieste vpichu môže objaviť opuch, ktorý vymizne v priebehu dvoch týždňov po očkovaní.

Doporučená vakcinačná schéma pre mladé králiky

od 5. týždňov veku - prvá vakcinácia

o rok od prvého očkovania - ďalšia vakcinácia

Očkovanie dospelých králikov

mor a myxomatóza - 1x /rok vakcínou Nobivac Myxo-RHD

Fretky sa vakcinujú proti týmto infekčným ochoreniam:
psinka (distemper - D)
besnota (rabies - R)

Doporučená vakcinačná schéma pre mladé fretky

8-10. týždeň veku - 1. vakcinácia (D)

10-14. týždeň veku - 2. vakcinácia (D)

16. týždeň a neskôr - 3. vakcinácia (R)

Očkovanie dospelých fretiek

psinka - 1x /rok

besnota - 1x /2-3 roky (podľa druhu použitej vakcíny)

Čipovanie

Akcia! Čipovanie spoločenských zvierat 12,-€ (používame len mini čipy).

Otázky a odpovede ohľadom Čipovania zvierat.

Musím mať zviera (psa, mačku, fretku) označené keď s ním nikam necestujem?

Áno, od 1.11.2011 platí novelizovaný zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 9 musia byť nezameniteľne označené psy, mačky, fretky.

Po 1.11.2011 musia byť označené všetky zvieratá transpondérom (mikročipom) resp. platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011). Zvieratá musia byť označené do 8 týždňov ich veku, pred predajom alebo uvedením na trh. Na zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 sa vzťahuje prechodné obdobie a teda tieto zvieratá musia byť označené do 30. septembra 2013. Príklad: Máte psíka, ktorý sa narodil 15. mája 2008 na jeho označenie máte čas až do 30. septembra 2013, ale len v tom prípade, ak ho nepredávate. Akonáhle mení zviera vlastníka musí byť označené.

Ak kúpim psíka (šteňa, dospelého psa) po 1.11.2011, musí byť už začipovaný?

Áno , musí byť označený transpondérom (mikročipom) alebo platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).

Akým spôsobom musím mať označené zviera (psa, mačku, fretku)?

Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, že je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.

Zobraziť viac
Čo sa stane, ak mám zviera (psa, mačku, fretku) zatetované po 3.7.2011?

V tomto prípade tetovanie nepostačuje a je nutné psíka označiť transpondérom (mikročipom).

Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené tetovaním, musí byť aj začipované?

Je dôležitý dátum tetovania, ak tetovanie bolo vykonané pred 3.7.2011 a je čitateľné tak tetovanie je platné a nie je nutné zviera označiť transpondérom (mikročipom).

Kto mi označí zviera čipom?

Označenie zvieraťa (psa, mačku, fretku) transpondérom (mikročipom) môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý má v držbe čítacie zariadenie na odčítavanie transpondérov (mikročipov). Pred každým zavedením transpondéra (mikročipu) je veterinárny lekár povinný skontrolovať funkčnosť transpondéra (mikročipu) a taktiež po vykonaní aplikácie je nutné skontrolovať či daný transpondér (mikročip) je funkčný a dobre zavedený zvieraťu do tela.

Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené transpondérom (mikročipom) musím mu dať vystaviť pas?

Nie, netreba pre zviera vystavovať pas, pokiaľ so zvieraťom necestujete do zahraničia.

Ak cestujem so zvieraťom (psom, mačkou, fretkou) do zahraničia musí mať pas?

Áno, každé jedno zviera (pes, mačka, fretka), ktoré cestuje do zahraničia, aj keď len na 1 hodinu musí byť sprevádzané pasom, ktorý vystaví poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Akým spôsobom musí byť označené zviera (pes, mačka, fretka), ak chcem dať preňho vystaviť pas?

Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, ak je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.

Kto mi vystaví pas na zviera (psa, mačku, fretku)?

Pas pre zviera (psa, mačku, fretku) vydáva len poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov. Zoznam poverených veterinárnych lekárov nájdete na stránke www.crsz.sk alebo na stránke www.svssr.sk.

Kto môže zapisovať údaje do pasu?

Vakcinácie proti besnote a iné vakcinácie môže do pasu zapisovať len poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov.

V prípade, že vakcináciu vykoná nepoverený veterinárny lekár, je táto vakcinácia neplatná pre účely premiestňovania. To znamená, že ak vycestujete do zahraničia nebude Vaše zviera platne zavakcinované a v prípade kontroly môžete mať problémy.

Na čo slúži pas?

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom je zviera chované. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Viac informácii nájdete na webovej stránke www.svssr.sk v sekcii živé zvieratá.

Čo sa stane ak stratím pas?

Musíte navštíviť povereného veterinárneho lekára na vydávanie pasov spoločenských zvierat, ktorý zruší pôvodný pas v databáze Centrálneho registra spoločenských zvierat a vystaví Vám nový pas pre správne označené zviera.

Kto zadáva údaje do centrálneho registra spoločenských zvierat?

Údaje o zvierati a vlastníkovi zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat veterinárny lekár.

Údaje o vystavenom pase zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov spoločenských zvierat, ktorý ho vydal.

Kto zmení údaje v centrálnom registri spoločenských zvierat, ak sa zmení vlastník zvieraťa?

Veterinárny lekár.

Môžem si dať označiť psíka tetovaním?

Áno, ale toto označenie nebude zodpovedať identifikácii povinnej podľa platnej legislatíve.

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat


cip

Identifikácia zvieraťa znamená jeho označenie mikročipom alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo preukázateľne vykonané pred 3.7.2011.

Označenie zvieraťa mikročipom, môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť aplikácie mikročipu.

Mikročip je malé zariadenia veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa na ľavej strane jeho krku.

Registrácia zvieraťa je zavedenie údajov o zvierati a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat.


Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. Počítačovú databázu pre CRSZ prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý označil zviera mikročipom, alebo ktorý zviera označené mikročipom vakcinoval proti besnote.

Registráciu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Výhodou označenia zvieraťa mikročipom a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk. Identifikácia zvieraťa je aj prevenciou krádeže zvieraťa.

Čítačku mikročipov majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice pre zvieratá. Útulky a karanténne stanice pre zvieratá sú povinné sú povinné hneď po príchode zvieraťa zistiť ich označenie mikročipom a kontaktovať majiteľa. V prípade, že zviera nie je označené mikročipom, sú povinné toto označenie vykonať.

Nakoľko CRSZ je pripojený aj na medzinárodné vyhľadávače stratených zvierat, ktoré po zadaní čísla čipu nájdeného zvieraťa prehľadávajú databázy zvierat jednotlivých štátov, je možné zistiť majitelia zvieraťa strateného aj v zahraničí.

Cena čipovania je u jednotlivých veterinárnych lekároch rôzna a závisí najmä od ceny mikročipu, prevádzkových nákladoch pracoviska ako aj od ponuky a dopytu trhu.

Otázka kastrácie

Kastrovať alebo nekastrovať?

Neviete sa rozhodnúť či je lepšie vášho psíka alebo fenku nechať tak ako ich príroda stvorila, alebo ich dať vykastrovať (sterilizovať)? Zvážte najprv niektoré pozitíva ale aj negatíva, ktoré kastrácia môže priniesť.

Kastrácia je cesta ako znížiť nechcený nárast populácie, sexuálneho správania, ale aj výrazné zníženie rizika vzniku niektorých ochorení.

Kastráciou sa chirurgicky odstránia gonády - semenníky samcov, vaječníky samíc, pripadne vaječníky a maternica u samíc. Tieto zákroky sa vykonávajú v úplnej anestézií pacienta. Doporučuje sa vykonať kastráciu a sterilizáciu zhruba vo veku 6 mesiacov života, v určitých indikovaných pripadoch aj skôr.


Každým rokom sa plnia útulky nechcenými zvieratami, zďaleka nie pre všetky sa dá nájsť vhodný domov a ich často krát krátky život sa končí eutanáziou. Pritom je to tak jednoduché tomu všetkému predísť. Kastrácia sa vykonáva v celkovej narkóze, nie je pre zviera extrémnou záťažou a dokonca sa ani nejedná o výrazne bolestivú procedúru.

Pozitíva


 • Zabránenie nechceného nárastu psej (mačacej) populácie. Aj keď v tomto prípade sa nebudete musieť o narodené šteniatka, mačiatka postarať, neznamená to, že to nie je vaša zodpovednosť. V každom prípade výlety vášho psa, kocúra, do okolia za hárajúcimi sa priateľkami, nie sú pravé najbezpečnejšie a patria skôr k adrenalínovým športom. Riziko zrážky s automobilom, bitky s konkurenciou a pokiaľ bývate pri lese, aj stretnutia s poľovníkmi nemusia vždy skončiť dobre.
 • Kastrovaný samec nemá takú výraznú potrebu si značkovať svoje teritórium, stáva sa poslušnejší a prítulnejší.
 • Zo zdravotného hľadiska, rovnako ako pri fenkách, aj psi po kastrácií majú menšie riziko vzniku niektorých zdravotných problémov. Nemôže vzniknúť rakovina semenníkov a menej časté sú aj problémy s prostatou.

Negatíva


 • Je to proces nevratný. Ďalšie rozmnožovanie je nemožné. Takže ak plánujete vášho psa alebo kocúra uchovniť, tak ho nedávajte kastrovať!
 • Zvyšovanie hmotnosti. Znížiť dennú dávku krmiva, pridať pohyb, vymeniť druh krmiva, za krmivo pre kastrované jedince.

V našich podmienkach sa feny najčastejšie kastrujú po dosiahnutí pohlavnej dospelosti. U väčšiny fen je to medzi 8. až 12. mesiacom veku, keď sa fenka prvý krát hára. Feny sú väčšinou v tomto veku pohlavne aj psychicky vyspelé. Nedoporučuje sa zákrok vykonávať v práve prebiehajúcej ruji, pretože pohlavné orgány sú zväčšené a prekrvené. Lepšie je počkať asi 1 mesiac po skončení hárania, do obdobia pohlavného kľudu, tzv. anestru.

Pozitíva


 • Sterilizácia zabráni nechcenej gravidite. Pokiaľ sa predsa rozhodnete mať šteniatka, uvidíte, že nájsť im vhodný domov nie je až také jednoduché. A pokiaľ si ich necháte, musíte počítať s ďalšími výdavkami ako sú kŕmenie, pravidelné očkovania , odčervenie, prípadne ďalšie výdavky spojené so zdravotnými problémami. Taktiež gravidita, pôrod a obdobie okolo pôrodu môžu znamenať isté zdravotné rizika pre vašu fenku. Všetkým týmto komplikáciám sa dá predísť sterilizáciou.
 • Potlačí sa sexuálne chovanie fenky, fenka nebude mať 2x ročne akútnu potrebu nájsť si vhodného partnera, všetci psi v okolí ju nebudú chcieť sprevádzať aj na tých najkratších prechádzkach, nebudú jej spievať serenády pod oknami a nebudete sa musieť stretávať so všetkými príznakmi hárania (krvavý výtok, dočasná neposlušnosť a pod.).
 • Kastráciou sa zníži, prípadne sa úplné odbúra pravdepodobnosť vzniku zdravotných komplikácií ako sú cysty na vaječníku, zápal maternice, nádorové bujnenie na pohlavnom aparáte. Ak sa fenka dá vysterilizovať už pred 1. háraním, výrazne sa tým zníži riziko vzniku nádorov na mliečnej žľaze, ktoré bývajú u starších fen takmer pravidelnosťou!

Negatíva


 • Sterilizácia je definitívne a nevratné riešenie a pokiaľ by ste si to v budúcnosti náhodou rozmysleli, a chceli mať šteniatka (mačiatka), tak to už nepôjde
 • Niektorým fenkám (mačkám) po sterilizácii sa vo vyššom veku môže začať zvyšovať hmotnosť. Preto tak ako u ľudí, je treba zvýšiť fyzickú aktivitu a ubrať kŕmenie, poprípade využiť radu krmív pre sterilizované fenky a mačky.
 • Môže dôjsť ku zmene kvality srsti, srsť sa stane jemnejšou, lámavejšou a vyzerá ako šteňacia. V dnešnej dobe sa to dá celkom dobre zvládnuť substitučnou terapiou.
 • Ďalšou možnou, najmenej častou, komplikáciu je pomočovanie vo vyššom veku. Je to spôsobené výrazným poklesom estrogénov. Ale aj tento problém sa dá veľmi dobre zvládnuť podávaním liekov, ktoré nahrádzajú chýbajúce hormóny.

Ako kŕmiť vášho domáceho miláčika

Váš psík vie s istotou, že čo je na vašom tanieri, je lepšie ako to čo má on v miske a vy môžete byť v pokušení mu to dokázať. Skôr ako to spravíte, uvedomte si, že správna a vyrovnaná výživa je základom dobrého zdravia vášho štvornohého priateľa. To znamená, že je treba pozorne strážiť jeho príjem kalórii.

Pes potrebuje dostatok čerstvej vody, ktorá by mala byť k dispozícii 24 hod denne a mal by byť krmený len kvalitným krmivom množstvom odpovedajúcemu jeho energetickým potrebám. Prekrmovnie môže byť rovnako nebezpečné ako hladovanie.

Väčšina suchých krmív (granúl) je zložená prevažne zo sóji, ryže a kukuričnej múky. Niektoré kvalitnejšie značky sú vyrobené hlavne z mäsa a rýb. Tieto krmivá bývajú dražšie, ale stoja za to, pretože ich denná potreba je výrazne menšia a dodávajú vašemu psovi omnoho viac živín. Pokiaľ sa pýtate, či krmiť granulami alebo konzervami, tak je treba si uvedomiť, že v konzervovaných krmivách kupujete aj vodu a pes musí takéhoto krmiva prijať viac než suchého krmiva. Taktiež z hľadiska starostlivosti o zuby je granulované krmivo ďaleko vhodnejšie než strava mäkká. Granulovaná strava prispieva k mechanickému odstraňovaniu zubného plaku.

Energetické nároky každého psa sú iné. Závisia na množstve aktivity, hladine stresu, zdravotnom stave. Tak napríklad psi, ktorí trávia väčšinu času vonku, majú ďaleko väčšiu dennú záťaž a preto vo svojej dennej krmnej dávke potrebujú viac bielkovín a tukov, než psi ktorí trávia väčšinu času vo vnútri. Rovnako tak aj psi rôzneho veku (šteňatá, dospelí a starší psi) majú rôzne nároky na zloženie a množstvo krmiva. Špeciálny prístup taktiež potrebujú gravídne a kojacie fenky a pracovní psi. Na druhú stranu takzvaní "gaučáci" toľko energie príjmať nepotrebujú.


Podľa typu vašeho psa vyberajte vhodé krmivo. Výber krmív je skutočne široký.

Šteňatám do veku 12 – 18 mesiacov v závislosti na plemeno krmte vždy krmivo pre šteňatá. Ak má z vašeho psa vyrásť skutočne veľký pes, voľte krmivo pre obrie plemená, ktoré obsahujú špeciálne látky pre výživu kĺbov.

Dospelé psy vo veku 1 – 7 rokov. Dôležité je do akej váhovej a výkonostnej kategórie váš pes patrí. Pre chudších, pracovných alebo vonkajších psov je najvhodnejšie krmivo pre aktívnych psov s vyšším obsahom bielkovín a tukov. Psi s nadváhou potrebujú krmivo "light" – s menším obsahom energie a vyšším obsahom vlákniny. Krmíte rovnaký objem krmiva na aký bol pes zvyknutý, ale dávate mu tým ďaleko menej energie a vzhľadom k vysokému obsahu vlákniny pocit nasýtenia bude rovnaký. Neodmysliteľným opatrením pre obéznych psov je taktiež zákaz všetkých pamlskov a naopak výrazne zvýšiť aktivitu psa. Pre psov tak povediac "akurát" voľte radu "maintance = udržovacia". Pre gravídne a kojacie fenky existujú špeciálne rady krmív, väčšinou sú tieto krmivá vhodné aj pre šteňatá.

Seniori potrebujú väčšinou menej energie, ale o to viac vitamínov a minerálov, pretože schopnosť čriev vstrebávať tieto látky z potravy úmerne s vekom klesá. Krmivo pre seniorov by tieto všetky požiadavky malo splňovať.


Zdravotné problémy. Pri rôzonych zdravotných problémoch (tráviace problémy,cukrovka, močové kamene, ochorenia srdca, pečene, obličiek, alergie a pod.) vám môže váš veterinárny lekár doporučiť špeciálnu "diétu" vhodnú práve pre vašeho pacienta. Nikdy si tieto diéty nekupujte bez riadnej konzultácie s veterinárnym lekárom, len preto že máte pocit že je to momentálne vhodné pre vašeho psíka.

V dnešnej dobe je na našom trhu niekoľko výrobcov skutočne kvalitných krmív, z nich medzi ne patrí Iams – Eukanuba, Hill`s, Royal Canin, Purina.


Krmiva
Juraj osetruje
Mikroskop
Monitor

Cestovanie do zahraničia so spoločenským zvieraťom

Pri cestovaní do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou (spoločenské zviera) musí byť zviera sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Pas spoločenského zvieraťa zvieraťu vydá súkromný veterinárny lekár poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Pre vydanie pasu je potrebné aby bolo spoločenské zviera identifikované. (nezameniteľné označenie mikročipom alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo vykonané pred 3.7.2011).
Mikročip musí spĺňať jednotnú európsku technickú normu ISO 11 784 (15 miestny číselný kód). V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu.

Pre účely kontroly eviduje poverený veterinárny lekár vydanie pasu zvieraťu do Centrálneho registra spoločenských zvierat, ktorý je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a prevádzkovaný Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Evidenciu pasu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Pas spoločenského zvieraťa je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zviera, pri cestovaní so zvieraťom preukazuje:

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa.


Pre cestovanie v rámci Európskej únie je potrebné, aby bolo zviera:

Uvedené je potrebné splniť aj v prípade, že členský štát EÚ je iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje alebo z ktorej sa odlieta.

Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie veterinárneho lekára a dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu.

Niektoré členské štáty EÚ umožňujú aj vstup so psom, mačkou alebo fretkou, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované proti besnote, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé.

Tieto pravidlá platia iba pre neobchodný styk, t.j. pre cestovanie s vlastným alebo zvereným zvieraťom, ktoré nie je určené na predaj, a ktoré nebude v zahraničí meniť majiteľa.

Pri cestovaní s viac ako 5 zvieratami potrebujete okrem všetkého vyššie uvedeného aj zdravotný certifikát vydávaný miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (TRACES), ktorý musí byť vydaný najviac 10 dní pred cestou.

Vstup viac ako 5 psov, mačiek alebo fretiek na územie Slovenskej republiky je možný iba cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava – letisko.


Pre cestovanie do Veľkej Británie a Írska je potrebné, aby bolo zviera:

 • označené mikročipom
 • platne vakcinované proti besnote
 • sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa
 • odčervené minimálne 24 a maximálne 120 hodín (1 -5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie, Írska, Malty alebo Fínska
 • ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné

Pri vstupe na Maltu sa platí poplatok 50 € za kontrolu sprievodných dokladov zvieraťa a vydanie vstupného povolenie pre zviera

Veľká Británia
https://www.gov.uk/take-pet-abroad/overview
Írsko
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_to_ireland.html
Malta
http://vafd.gov.mt/pet-travel-scheme?l=1
Fínsko
http://www.evira.fi/portal/en/animals/import_and_export/


Pre cestovanie do nečlenského štát EÚ, ktoré je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:


Pre návrat do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

Zoznam vstupných miest


Pre vstup do Európskej únie z nečlenského štátu, ktorý je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

 • označené mikročipom
 • platne vakcinované proti besnote
 • sprevádzané veterinárnym certifikátom pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.

Stiahnuť certifikát SK   Stiahnuť certifikát SK PDF   Stiahnuť certifikát SK EN   Stiahnuť certifikát SK EN PDF

Zoznam vstupných miest


Pre cestovanie do nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:


Pre návrat do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

Zoznam vstupných miest


Pre vstup do Európskej únie z nečlenského štátu, ktorý nie je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.

Stiahnuť certifikát SK   Stiahnuť certifikát SK PDF   Stiahnuť certifikát SK EN   Stiahnuť certifikát SK EN PDF

Od dátumu odberu vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU musia uplynúť najmenej 3 kalendárne mesiace.

Vstup nevakcinovaných spoločenských zvierat mladších ako tri mesiace z krajín, ktoré nie sú na zozname nie je možný.

Zoznam vstupných miest

Kontakt

Teodora Tekela 7
917 01 Trnava
Tel.: 0915 619 883
Kontaktný formulár